Locatie: KunZt, Raadhuisplein 3 ingang Burg. De Bruinelaan Zwijndrecht

INSPIRATIE IS OVERAL, ALTIJD.

Gerard haalt zijn inspiratie uit dagelijkse ervaringen: Beelden, sferen en emoties. Die voortdurende stroom van indrukken prikkelt zijn fantasie. Gerard maakt foto’s en schetsen en zo ontstaan nieuwe ideeën. Kennis en ervaring met teken- en schildertechnieken, kleur en compositie komen bij het maken van een schilderij goed van pas. Maar er is meer voor nodig. Een nieuw schilderij is als een avontuurlijke zoektocht. Het vinden van de juiste richting, keuzes maken in kleurstelling en vlakverdeling. Je verwonderen over het onverwachte effect van een spontane penseelstreek. Om je tenslotte te laten verrassen door een schilderij dat helemaal àf is en waar je helemaal achter staat!

Het werk van Gerard heeft een herkenbaar handschrift en is kleurrijk, expressief en toegankelijk.

Web: www.gerardvanvelzen.nl

Email: info@gerardvanvelzen.nl

Tel: 06 55173559