Jan Versteeg

Dordrecht is een grote inspiratiebron voor mij, daarnaast bestaat mijn werk ook uit stillevens.

De schilderijen zijn gebaseerd op eigen gemaakte foto’s en composities, mijn stijl van schilderen is
(foto) realistisch, waarbij de zichtbare werkelijkheid duidelijk kan worden waargenomen.

Om meer werken te bekijken verwijs ik naar de site:

www.barteljee.nl/janversteeg